Regulamin liczników


1. LicznikiOdwiedzin.pl jest bezpłatnym serwisem skierowanym do posiadaczy stron internetowych.

2. Aby móc rozpocząć korzystanie z licznika odwiedzin konieczna jest rejestracja licznika i umieszczenie kodu w źródle strony internetowej.

3. Zabronione jest wprowadzanie zmian w kodzie licznika. Konta korzystające ze zmienionego kodu są usuwane.